Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

                           ΑΜΦΙΣΣΑ, 13.12.2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα
Τηλέφωνο: 2265350027
FAX: 2265350021

Α.Δ.Τ.: 108/2016

ΘΕΜΑ: «Πρόσθετα αντισταθμιστικά στο Δήμο Δελφών για βελτιώσεις σε σχολικές μονάδες»

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της " Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρία" συζήτησε το ημερήσιας διάταξης θέμα "Έγκριση του έργου, των τευχών κατασκευής, των οικονομικών & συμβατικών τευχών και της δημοπράτησης του έργου: "Εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών χώρων του Δήμου Δελφών" προϋπολογισμού μελέτης 175.000,00 € (μεΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ)".

Το ΔΣ της ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ αποφάσισε παμψηφεί:

1. Την έγκριση του έργου.

2. Την έγκριση:
των τευχών κατασκευής,
των οικονομικών και συμβατικών τευχών
για το έργο: «Εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών χώρων του Δήμου Δελφών" προϋπολογισμού μελέτης 175.000,00 € (με ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ)».

3. Την έγκριση χρηματοδότησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.)

4. Τη δημοπράτηση του έργου και την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. όπως:
εγκρίνει και υπογράψει την διακήρυξη του έργου
ορίσει ημερομηνία δημοπράτησης του έργου και τυχόν επανάληψής της, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 98 και τα άρθρα 38 παρ. 9 και 65 του Ν. 4412/2016.


Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στο συνολικότερο πλαίσιο των ανταποδοτικών οφελών από την "Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρία" προς το Δήμο Δελφών για την εναπόθεση στο Βιολογικό Καθαρισμό Άμφισσας λυμάτων από το Κατάστημα κράτησης του Μαλανδρίνου.

Αποτελεί δε επιπρόσθετη αντισταθμιστική παροχή προς το Δήμο Δελφών και προϊόν της διαπραγμάτευσης του Δημάρχου Δελφών Θαν. Παναγιωτόπουλου με το ΔΣ της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. μετά από σχετική εξουσιοδότηση που έλαβε από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου μας

Το συνολικό ποσό της πρόσθετης αυτής παροχής θα αξιοποιηθεί προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες και να παρασχεθούν καίριες βελτιωτικές παρεμβάσεις στις εξής σχολικές μονάδες του Δήμου Δελφών:

- ΕΠΑΛ Άμφισσας
- Γυμνάσιο-Λύκειο Ιτέας
- Γυμνάσιο-Λύκειο Γαλαξιδίου
- Δημοτικό Σχολείο Πολυδρόσου
- Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου