Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΩΝ, ΣΤΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.


Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού                 Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ        
Λαμία, 28 Δεκεμβρίου 2016
Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών σε Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε συνέχεια της, με την αριθμ. 26 /23-12-2016, εξαιρετικά επείγουσας Εγκυκλίου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ενημερώνει τους εργοδότες που  επιθυμούν να συνεχίσουν να απασχολούν πολίτες τρίτων χωρών σε Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις,  για τους οποίους έχει εκδοθεί βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση στην κατά τόπους αρμόδια Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία θα ζητούν   νέα έγκριση απασχόλησης για ένα ακόμη εξάμηνο.
Η παραπάνω αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός μηνός  πριν από την λήξη της χορηγηθείσας βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης.
Υπενθυμίζουμε ότι, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αφού διαπιστώσει ότι εκπληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν 4251/2014, προχωρά στην έκδοση εγκριτικής απόφασης για το επόμενο εξάμηνο την οποία διαβιβάζει στην οικεία Αστυνομική Διεύθυνση. Η αρμόδια Αστυνομική Αρχή, εφόσον δεν έχουν ανακύψει λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προχωρά στην ανανέωση της χορηγηθείσας βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης.
Στην συνέχεια ο αιτών αλλοδαπός παραλαμβάνει θεωρημένο αντίγραφο της σχετικής απόφασης και υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας (Δ/νση Ανάπτυξης) αίτηση για την ανανέωση της άδειας εργασίας. Η άδεια εργασίας έχει εξάμηνη διάρκεια ισχύος.
Σε περίπτωση που η σχετική αίτηση έγκρισης απασχόλησης δεν υποβληθεί εγκαίρως και η σχετική εγκριτική απόφαση αποσταλεί στην Αστυνομική Διεύθυνση μετά τη λήξη του χρόνου αναβολής απομάκρυνσης, θα εκδίδεται νέα αναβολή απομάκρυνσης και όχι ανανέωση της προηγούμενης.
Για τα αιτήματα που θα υποβληθούν μετά την 1/1/2017 θα πρέπει να αναμένεται η έκδοση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθοριστεί ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία για τη διετία 2017 - 2018.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας
Θεμιστοκλής Χειμάρας
Για περισσότερες πληροφορίες:
- Γραφείο  Γενικού Δ/ντη Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  τηλ 22313 51275 & 278
- Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού τηλ 22313 51216  
- Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας   τηλ. 22313 51238
- Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας        τηλ. 22213 53413 & 53444
- Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας      τηλ. 22613 50321
- Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας      τηλ  22653 50615
- Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ευρυτανίας τηλ. 22373 50790

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου