Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016

Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ : ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ (κατ' εφημισμόν...) ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ


 Η λύση είναι μία:
Δήμος Ιτέας!...
   Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Δρακάκης, περιγράφει συνοπτικά την παγιωμένη πλέον κατάσταση της εμπράκτου απαξιώσεως του Λιμένα της Ιτέας.  Περιγράφει εν περιλήψει την άθλια διαχείριση του μεγαλυτέρου τουριστικού λιμένα
του Κορινθιακού Κόλπου, από έναν φορέα του οποίου οι δοτές συνθέσεις του, μόνον με τα συμφέροντα και τις προοπτικές της πόλεως δεν έχουν ταυτισθεί.  Εντεταλμένες υπηρεσίες για όσα ''ναι'' έπρεπε να ειπωθούν, χωρίς αιδώ, χωρίς ενδοιασμούς και χωρίς αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία.
Αιτείται λοιπόν ο κος Δρακάκης, να συζητηθεί το θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  Νομικά και επί του πρακτέου : Προσδοκά κάτι;...
Η λύση είναι μία : Δήμος Ιτέας!  Και όλα θα λυθούν αυτομάτως...
**********************************************
Αίτημα
Εισαγωγής για συζήτηση στο ΔΣ
Του Επικεφαλής Δημοτικής Παρατάξεως Δήμου Δελφών
«Απολλώνειο Φώς – Καθαρή Λύση»
Γεωργίου Δρακάκη

«ΘΕΜΑ: 1) Ανικανότητα λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδος με έδρα την Ιτέα και συνέπειες στον Δήμο Δελφών . 2) Στασιμότης στην διακηρυγμένη θέση του Δήμου Δελφών για την ανάληψη αρμοδιοτήτων και την δημιουργία ενιαίου Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Δήμου Δελφών .
Κύριε Δήμαρχε - κύριοι επικεφαλείς παρατάξεων - κύριοι συνάδελφοι,
Παρακολουθούμε την συνεχή, προκλητική και άκρως ταπεινωτική υποβάθμιση του Δήμου Δελφών στο παραλιακό του μέτωπο, τις ακτές και το Λιμάνι του.
Γινόμαστε μάρτυρες γεγονότων που έχουν πάρει την ποινική οδό από την πλήρη απαξίωση της λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδος με έδρα την Ιτέα.
Παρακολουθούμε την σταδιακή υποβάθμιση του Λιμανιού της Ιτέας.
Είμαστε αυτήκοοι μάρτυρες της «διαχείρισης» του θέματος της Μαρίνας Ιτέας.
Η εικόνα των παραλιών, η τραγική έλλειψη καθαριότητας , οι ανεξέλεγκτοι σκουπιδότοποι δίπλα στις πλαζ ( Γαλλικοί Μώλοι), οι εγκαταλελειμμένοι άρρωστοι φοίνικες, το περίφημο Μaster Plan (για την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου) που δεν είδαμε ποτέ , οι επαναστατημένοι επαγγελματίες, προφανώς θα προβληματίζουν την πολιτισμική ευαισθησία σας και τα μεγαλόπνοα σχεδιά σας για πολιτισμικές πρωτεύουσες !
Δεύτερον ..
Ηταν σαφής και διακηρυγμένη η θέση του νέου Δήμου Δελφών  ότι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξειδίου σκοπεύευτε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη της Ζώνης Λιμένα Ιτέας στο εν λειτουργία πλέον Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξειδίου, με ταυτόχρονη μετονομασία του σε «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Δελφών με έδρα την Ιτέα»
Από 22-01-2015 πλέον λειτουργεί επίσημα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξειδίου σύμφωνα με την Α.Π.: 65/4327/22-01-2015 (ΑΔΑ: ΩΜΓΟΟΡ10-7ΗΝ) Διαπιστωτική Πράξη της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας– Στερεάς Ελλάδας . Όμως ουδεμία πρόοδος έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις προγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ. και φυσικά τις διακηρυγμένες θέσεις του Δήμου Δελφών για την δημιουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δελφών .
Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου .
Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο αμέσως επόμενο Δ.Σ.
Ούτως ώστε :
A) Να προσδιοριστούν οι μορφές ανάληψης δράσης από τον Δήμο Δελφών για την κάλυψη του κενού που παρουσιάζει η σημερινή διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου για να αντιμετωπιστεί η καθημερινότητα .
Β) Να επαναπροσδιοριστούν και να καταγραφούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν άμεσα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επίτευξη του σκοπού για ένα ενιαίο Λιμενικό ταμείο Δήμου Δελφών .

1 σχόλιο: