Πέμπτη 8 Απριλίου 2021

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. - Δελτίον Τύπου του Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                               ΑΜΦΙΣΣΑ, 08.04.2021

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α.Δ.Τ.: 26/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ψήφισμα από το Δήμο Δελφών για να μπει τέλος στην άναρχη ανάπτυξη Α.Π.Ε.

Π. Ταγκαλής: «Δεν δίνουμε λευκή επιταγή σε ένα αδύναμο θεσμικό πλαίσιο»


Την έκδοση ψηφίσματος μέσω του οποίου ζητείται ο εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των Α.Π.Ε. αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών, κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Απριλίου 2021. Με στόχο να μπει τέλος στην άναρχη χωροθέτησή τους, ο Δήμος καταθέτει σειρά συγκεκριμένων προτάσεων, συντασσόμενος στον αγώνα της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας.

Ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, κατά την εισήγησή του αναφέρθηκε αρχικά στην ανάπτυξη των Α.Π.Ε. στην περιοχή η οποία είχε την κοινωνική συναίνεση, καθώς η κοινωνία αντιλήφθηκε την ανάγκη προσαρμογής σε νέες μορφές ενέργειες φιλικές προς το περιβάλλον.

«Από τότε και μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά, όχι απαραίτητα όλα προς τη σωστή κατεύθυνση», σημείωσε ο κ. Ταγκαλής, τονίζοντας επίσης πως οι πολιτικές επιλογές της πολιτείας επί του θέματος οδήγησαν στην πυροδότηση επενδύσεων στον τομέα υπό ανεξέλεγκτο όμως καθεστώς.

Ο Δήμαρχος Δελφών έκανε λόγο για ανυπαρξία σοβαρού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα η άναρχη ανάπτυξη των Α.Π.Ε. να έρχεται σε σύγκρουση με υφιστάμενες οικονομικές δραστηριότητες, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, με υψηλό Πολιτιστικό απόθεμα. «Όλα αυτά, τη στιγμή που οι Δήμοι είναι απλοί παρατηρητές, αφού ουδεμία συμμετοχή έχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν το μέλλον όλων μας», συνέχισε ο κ. Ταγκαλής, συμπληρώνοντας: «Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε κατά της αξιοποίησης των καθαρών πηγών ενέργειας, όμως σε καμία περίπτωση δε δίνουμε λευκή επιταγή στην άναρχη χωροθέτηση Α.Π.Ε., υπό το ισχύον κορεσμένο, ξεπερασμένο και αδύναμο θεσμικό πλαίσιο».

Βάσει των παραπάνω, αλλά και της συζήτησης που έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Κυβέρνηση και τους συναρμόδιους Υπουργούς τα εξής:

1. Την άμεση αναστολή κάθε νέας αδειοδότησης και κάθε νέας εγκατάστασης ήδη αδειοδοτημένου αιολικού σταθμού.

2. Την επανενεργοποίηση της διαδικασίας μόνο εφόσον ολοκληρωθούν αθροιστικά τα κάτωθι:

• Η αναθεώρηση του πλαισίου αδειοδότησης και εγκατάστασης των αιολικών σταθμών καθώς και του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, με σκοπό να υπάρξουν αυστηρά κριτήρια και de facto περιορισμοί στο πλήθος και στη χωροθέτηση των αιολικών σταθμών (π.χ. απαγόρευση εγκατάστασης σε περιοχές natura, σε περιοχές αναγνωρισμένου φυσικού κάλλους, σε υπερκορεσμένες περιοχές, σε περιοχές φυσιολατρικού τουρισμού και αναψυχής, σε περιοχές που χρησιμοποιούνται για σκοπούς κτηνοτροφίας, κ.α.).

• Η επικαιροποίηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Στερεάς Ελλάδα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες και να λαμβάνεται υπόψη τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών σε σχέση με το μοντέλο ανάπτυξης που επιθυμούν.

• Η θεσμοθέτηση αποφασιστικής γνώμης (με δικαίωμα άσκησης veto) για τις τοπικές κοινωνίες σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών σταθμών, μέσω απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

• Η θεσμική πρόβλεψη υποχρέωσης πλήρους αποκατάστασης των περιοχών στις οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες οι ανεμογεννήτριες, από τους ιδιοκτήτες τους μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής και τη θέση τους σε αχρηστία. Πρόβλεψη παρακράτησης ποσού από τους ιδιοκτήτες, το οποίο θα τους αποδίδεται, εάν και εφόσον, μεριμνήσουν για την πλήρη αποκατάσταση της περιοχής εγκατάστασης μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής της επένδυσης.

• Η πρόβλεψη διαβούλευσης (ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση μέσω opengov.gr και διαβούλευση σε επίπεδο Δημοτικών και Περιφερειακού Συμβουλίου) σε κάθε στάδιο και σε κάθε επίπεδο πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

3. Την κατάθεση των αποφάσεων στην Π.Ε.Δ. και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να ενισχύσουμε τον κοινό αγώνα και τις συναντήσεις με τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την έκθεση και τη στοιχειοθέτηση των παραπάνω.Από το Γραφείο Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου