Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Η ''ΑΝΟΙΞΗ'' ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ            Μια θάλασσα γονιμότητας:
             Ο Κορινθιακός κόλπος!...  (Άρθρο της Καλοτίνας Σκώττη)

Αυτές τις μέρες παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, που όμως δεν είναι φαινόμενο ρύπανσης αλλά χαράς! Τα θαλάσσια φυτά (φανερόγαμα) ανθίζουν την Άνοιξη όπως και τα φυτά της στεριάς, τα αρσενικά άνθη απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες γύρης για να γονιμοποιηθούν τα θηλυκά άνθη. Δεν υπάρχουν επικονιαστές, όπως οι μέλισσες, για να μεταφέρουν τη γύρη από άνθος σε άνθος, Το μόνο μέσο είναι η ίδια η θάλασσα!  
Το πιο γνωστό από τα τρία είδη φυτών και όχι φυκών του Κορινθιακού κόλπου είναι η Ποσειδωνεία. Σχηματίζει μεγάλα λιβάδια στο βυθό και αποτελεί κεφάλαιο για τη βιοποικιλότητα του και τη διατήρηση της υγείας του οικοσυστήματος. Η πυκνή και πολύπλοκη αυτή βλάστηση αποτελεί έναν οικότοπο µε µεγάλη βιοποικιλότητα. Εκατοντάδες είδη ασπόνδυλων και ψαριών βρίσκουν καταφύγιο ανάµεσα στο πυκνό φύλλωµα της Ποσιδωνείας. Ένα πυκνό και εκτεταµένο λιβάδι Ποσιδωνείας σταθεροποιεί τα ιζήµατα των παράκτιων βυθών, παγιδεύει λεπτόκοκκο ίζηµα που αιωρείται στη στήλη του νερού και µε την πάροδο του χρόνου εναποτίθεται, δηµιουργώντας ένα ύψωµα- φράγµα, που προστατεύει τις ακτές από τη διάβρωση. 

  Τον ίδιο ρόλο παίζουν και τα νεκρά φύλλα και ριζώµατα που ξεβράζονται στις αµµώδεις ακτές, αναµιγνύονται µε την άµµο και την σταθεροποιούν. Εκτός από την αντιδιαβρωτική προστασία οι νεκρές Ποσιδωνείες υποστηρίζουν τη δηµιουργία τροφικών πλεγµάτων αποικοδόµησης οργανικού υλικού στα ιζήµατα των ακτών. ∆υστυχώς, οι εναποθέσεις αυτές θεωρούνται από τους χρήστες των ακτών ανεπιθύµητες και πριν το καλοκαίρι µπουλντόζες «καθαρίζουν» τις ακτές αποσύροντας µαζί µε τις χρήσιµες νεκρές Ποσιδωνείες και την επίσης χρήσιµη άµµο. 
 
Με τον υψηλό ρυθµό φωτοσύνθεσης που διενεργούν συμβάλλουν στην απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα που είναι το κυριότερο αέριο του θερμοκηπίου ενώ παράλληλα απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες οξυγόνου. Η σηµασία που έχουν τα λιβάδια των θαλάσσιων αυτών φυτών στο παγκόσµιο θαλάσσιο οικοσύστηµα είναι αντίστοιχος µε αυτόν των δασών στη στεριά: παραγωγή οργανικής ύλης, οξυγόνου, σταθεροποίηση των ιζηµάτων, προσφορά βιοτόπων αναπαραγωγής και προστασίας σε πολλά είδη ζώων.
   Οι ρυθµοί αύξησης ενός λιβαδιού Ποσιδωνείας όµως είναι εξαιρετικά αργοί (2cm/έτος). Μια τούφα που ξεριζώνεται από µια άγκυρα πλοίου δηµιουργεί ένα κενό που αναπληρώνεται σε δεκαετίες, ενώ ένα λιβάδι σε αιώνες!!!
   Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1992 εξέδωσε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ («για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας»), που προβλέπει την θεσµοθέτηση ευρωπαϊκού δικτύου περιοχών ειδικής περιβαλλοντικής διαχείρισης, γνωστό ως NATURA-2000. Στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας τα λιβάδια Ποσειδωνείας αναφέρονται ως τύπος οικοτόπου προτεραιότητας, ενώ στο Πρωτόκολλο της Σύµβασης της Βαρκελώνης το είδος αναφέρεται στο Παράρτηµα των προστατευόµενων ειδών. 

  Το 2006 η Ε.Ε. µε τον Κανονισµό 1967/2006 θεσπίζει αυστηρά µέτρα προστασίας των περιοχών µε θαλάσσια φανερόγαµα σε σχέση µε αλιευτικές δραστηριότητες. Oρίζει ως «βυθό µε θαλάσσια βλάστηση»: περιοχή όπου ο θαλάσσιος βυθός χαρακτηρίζεται από επικρατούσα παρουσία φανερογάµων, ή όπου η βλάστηση αυτή υπήρχε και χρειάζεται επανορθωτική δράση.
Ιδιαίτερα ο Κανονισµός αυτός εφαρμόζεται στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, όπως στον τόπο μας ανήκουν οι ακτές και οι θαλάσσιες περιοχές από την Ιτέα έως τη Ναύπακτο.

   Επομένως χαρείτε κι εσείς τις εικόνες αυτές και μη φοβάστε μήπως «χαλάσουν» την εικόνα του τόπου μας… άλλα τη χαλούν! Και το κυριότερο βοηθήστε αυτή η γνώση να διαδοθεί και βοηθήστε στη διατήρηση τους γιατί μόνο έτσι τα προστατεύετε και μαζί προστατεύετε και τη μικρή μα ευαίσθητη θάλασσά μας, τον Κορινθιακό κόλπο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου