Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΡΙΣΣΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΟΣ

Δελτίο Τύπου Ανανεωτικής Δύναμης

Μια κατώτερη των περιστάσεων Επιτροπή Διαχείρισης Ελαιώνα

Με έκπληξη διαβάσαμε το ενημερωτικό δελτίο του Δήμου Δελφών για την συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας κατόπιν έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ).

Όπως τονίσαμε και σε ερώτησή μας στο δημοτικό συμβούλιο της 1ης Φεβρουαρίου για το συγκεκριμένο θέμα, ο δήμος μας εκπροσωπείται στον φορέα από ιδιώτη χωρίς κάποια θεσμική θέση αλλά και εμπειρία και μάλιστα χωρίς το θέμα να έχει καν συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο. Όπως τονίσαμε θα έπρεπε ο ίδιος ο δήμαρχος να συμμετέχει στην επιτροπή και σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να τον αντικαθιστά ο αρμόδιος θεματικός αντιδήμαρχος. Άλλωστε η σύσταση του φορέα διαχείρισης του ελαιώνα πραγματοποιήθηκε κατόπιν προτάσεως και ομόφωνης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και αποδοχής της προτάσεως αυτής από την κυβέρνηση, ενώ οι αρμοδιότητες του είναι σημαντικές και κατατείνουν στην προστασία και ανάδειξή του, στην βελτίωση της παραγωγής καθώς και στην προστασία του από πιθανούς κινδύνους (πυρκαγιές, λειψυδρία κ.α).

Με έκπληξη επίσης διαπιστώσαμε την απουσία από μέλη της επιτροπής εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων (ΤΟΕΒ, καλλιεργητών, βιομηχανικών μονάδων εμπορίας ελιάς, γεωπόνων της περιοχής μας κ.α.), ανθρώπων που μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά λόγω και της εμπειρίας τους στην επιτυχή λειτουργία του Φορέα, προς όφελος της κοινωνίας μας και της πρωτογενούς παραγωγής μας.

Δυστυχώς και για ακόμη μια φορά διαπιστώνουμε ότι ο σημερινός δήμαρχος Δελφών και η διοίκησή του προσπαθούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, μεταφέροντας τις ευθύνες τους σε τρίτα πρόσωπα που εκ των πραγμάτων αδυνατούν να προσφέρουν, ενώ σε κάθε περίπτωση η έννοια της διεκδίκησης προς τους κυβερνώντες είναι έννοια άγνωστη προς αυτούς.

Συμπερασματικά ουδείς πλέον δύναται να περιμένει κάτι περισσότερο από μια ακόμη επιτροπή που απλώς θα συνεδριάζει αδυνατώντας όμως να δώσει λύσεις, ενώ ο κατεξοχήν ενδιαφερόμενος δήμος απλώς θα παρακολουθεί!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου