Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023

ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΗΜΕΡΕΣ

 "Bathers at Bellport" - 1912

William James Glackens
13 - 3 - 1870  Philadelfia Pennsyllvania USA
22 - 5 - 1938 Westport Connecticut USA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου