Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022

ΤΟ "ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ" ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ "ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΩΞΙΤΕΣ - IMERYS"

                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17 Οκτωβρίου 2022

Στήριξη αιτημάτων

Συνδικαλιστικής Οργάνωσης

«Ένωση Εργαζομένων στους Βωξίτες – Imerys»

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Φωκίδας, εκφράζει τη δημόσια στήριξή της στα δίκαια αιτήματα της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης «Ένωση Εργαζομένων στους Βωξίτες – Imerys Α.Ε», όπως αποτυπώνονται στο Δελτίο Τύπου της Ένωσης τους και συγκεκριμένα στηρίζει:

  1. Την άμεση στελέχωση της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (ΕΜΝΕ) με ικανό αριθμό υπαλλήλων και επαρκή χρηματοδότηση της υπηρεσίας, έτσι ώστε να επιτελεί ελεγκτική και εποπτική λειτουργία στα μεταλλεία αρμοδιότητάς της. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι από εννέα (9) που διέθετε, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατο τον έλεγχο οποιουδήποτε μεταλλείου. Η στελέχωση και η χρηματοδότηση είναι απαίτηση όλων των μεταλλωρύχων και αποτελεί αδιαμφισβήτητη υποχρέωση του κράτους.

  2. Την έναρξη συζήτησης για την ανάγκη εξισορρόπησης της επικινδυνότητας και της αντιξοότητας εργασίας των μεταλλωρύχων, με τη μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Τον καθορισμό του ορίου αυτού στα πενήντα (50) έτη, δεδομένου ότι οι συνθήκες εργασίας τους (κίνδυνος, άγχος, ακραία υγρασία, θόρυβος, ελλιπές οξυγόνο, αναθυμιάσεις, αιωρούμενα σωματίδια, συχνά ατυχήματα, ασθένειες των πνευμόνων κ.λπ.), δεν μπορούν να συγκριθούν με τις συνθήκες εργασίας σχεδόν κανενός άλλου εργαζόμενου.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Φωκίδας ενώνει τη φωνή της με τους εργαζόμενους, και δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι θα παρακολουθεί το θέμα, ώστε να μη θρηνήσουμε και άλλες ανθρώπινες ζωές.

Νομαρχιακή Επιτροπή Φωκίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου