Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΟΣ

Άμφισσα 20-06-2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ενημέρωση και οδηγίες για Πολύ Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) στην Π.Ε. Φωκίδας- Λήψη του μέτρου της απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής κ.λπ. σε περιοχές αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φωκίδας».

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε την Πέμπτη 20/06/2024 και ισχύει για την Παρασκευή 21/06/2024 προβλέπεται Πολύ Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) για την περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φωκίδας.

 Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 107018/16-05-2024 (ΑΔΑ: 9ΟΨΡ7ΛΗ-8ΩΒ) Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας «Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές ΝATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση όπως ορίζονται στις διατάξεις του Ν.998/1979 (Α΄289) για την αντιπυρική περίοδο 2024 στην ΠΕ Φωκίδας» όπως επεκτάθηκε για την κατάσταση επικινδυνότητας 3 και συμπληρώθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν δρόμοι και περιοχές που αναφέρονται σε αυτή με την υπ. αριθμ. 134006/14-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΦ8Ω7ΛΗ-Β7Η) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, θα ισχύει το μέτρο της Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές ΝATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση όπως ορίζονται στις διατάξεις του Ν.998/1979 (Α΄289) για την αντιπυρική περίοδο 2024 στην Π.Ε Φωκίδας, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φωκίδας από την 12η βραδινή της 20/06/2024 έως την 12η βραδινή της 21/06/2024.

Οι χάρτες των περιοχών στις οποίες ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Π.Στ.Ε. στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://pste.gov.gr/syblirosi-tropopoiisi-tou-metrou-tis-apagorefsis-dielefsis-paramonis-kai-kykloforias-prosopon-kai-ochimaton-se-perioches-natura-kathos-kai-se-dasika-oikosystimata-parka-kai-alsi-opos-orizo-2/

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Της απαγόρευσης εξαιρούνται επίσης τα οχήματα και το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α, των Στρατιωτικών Υπηρεσιών, που εποπτεύουν την απαγόρευση κυκλοφορίας, καθώς και τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που αποδεδειγμένα και μετά από σχετική συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή τη Δασική Υπηρεσία ή τον οικείο Δήμο ή τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης & Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, εκτελούν χρέη επιτήρησης δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3235/τ.Β΄/23-06-2023, σε κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της εν λόγω απόφασης και τη βεβαίωση του προστίμου, που είναι η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και η Δημοτική Αστυνομία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου