Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ Στ.ΕΛΛΑΔΑ - Πρόσκληση Προσφορών Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας , σε εφαρμογή της αριθμ. 36 / 2021 Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, που αφορούσε στη λήψη μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων Δήμων της Στερεάς Ελλάδας, άνοιξε τον υπ΄αριθμ. :

754 / 010665 - 86 ,

IBAN : GR 10 0110 7540 0000 7540 1066 586

τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, με ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Επωνυμία : «ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η Π.Ε.Δ. να ενισχύσει τον λογαριασμό με το ποσό των 30.000 €.
Στον λογαριασμό αυτόν καλείσθε, εφόσον το επιθυμείτε, να συνεισφέρετε. Κάθε συνεισφορά έχει αξία καθώς οι ανάγκες είναι μεγάλες τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα.
Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί για την κάλυψη άμεσων αναγκών, καθώς και για τη χρηματοδότηση μελετών και έργων, που θα συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη των πληγέντων Δήμων.
Την ευθύνη του λογαριασμού αυτού έχει η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Π.Ε.Δ.
Ο ρόλος της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι εισηγητικός προς το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ., μετά από αιτήματα των πληγέντων Δήμων.
Οι αποφάσεις χρηματοδότησης θα λαμβάνονται από το Δ.Σ.
Για την εξασφάλιση της πλήρους διαφάνειας κάθε χρηματοδοτούμενη δράση θα επικοινωνείται πλήρως, ενώ παράλληλα κάθε κίνηση του ειδικού λογαριασμού θα αποτυπώνεται αναλυτικά σε ξεχωριστό κεφάλαιο του ετήσιου απολογισμού της Π.Ε.Δ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου